Öppen källkods-projekt sprider sig på universiteten

Över 200 universitet över hela världen använder den öppna samarbetsplattformen Sakai. Nu väljer fler och fler svenska universitet systemet. ”Det är samarbete och konkurrens på samma gång. Det tilltalar universitetsvärlden”, säger Sören Berglund, it-chef på Umeå universitet.

När Umeå universitet för ett år sedan skulle välja en ny samarbetsplattform föll valet på det globala öppen källkods-projektet Sakai. Projektet startades 2004 av fem amerikanska universitet som ville ta fram en gemensam samarbets- och läroplattform. I nuläget används det av drygt 200 universitet och högskolor världen över.

Umeå universitet är den av de svenska utbildningsinstitutionerna som har kommit längst i användandet av Sakai. Universitetet använder systemet dels som en gemensam plattform för studenter och lärare, dels internt som ett samarbetsverktyg vid institutioner och enheter.

– Högskolan i Sverige får fler och fler nätbaserade studenter. För dem är den typen av system helt nödvändigt, säger universitetets it-chef Sören Berglund.

Studenterna använder också systemet – för att utbyta dokument och kommunicera med andra studenter och lärare.

23 500 användare har tillgång till systemet på Umeå universitet. I dagsläget finns över 600 kurser i systemet.

Ett viktigt skäl till att välja Sakai, förutom funktionaliteten, var samarbetet mellan universiteten, enligt Sören Berglund.

– Det tilltalar universitetsvärlden. Det är samarbete och konkurrens på samma gång, man sporrar varandra, säger han.

Stockholms universitet var först ut med Sakai, för drygt två år sedan. I nuläget använder universitetet vissa delar av systemet, bland annat diskussionsforum och chatt.

Enligt it-pedagogen Magnus Tagesson på Stockholms universitet valdes Sakai för att det var lätt att specialanpassa.

– Ett universitet har specifika behov av att till exempel kunna koppla ihop system. Sen tilltalas vi också av open source, säger Magnus Tagesson.

Stockholms universitet har valt att avvakta med vissa delar som håller på att utvecklas, exempelvis ett utvärderingssystem.

– Vi är beroende av utvecklingen på andra lärosäten. Alla verktyg kanske inte är tillräckligt mogna för att användas av våra användare, säger Magnus Tagesson.

Fler svenska lärosäten är intresserade av Sakai. Högskolan i Skövde har till exempel tagit ett beslut om att påbörja implementering av Sakai 2010. Eventuellt ska systemet ersätta First Class, som används i dag.

– Det verkar vara en flexibel lösning som kan anpassas efter framtida behov, säger Daniel Andrén, projektledare vid införandet av en ny studentportal.

På Högskolan i Skövde har studenter och lärare behov av en gemensam samarbetsyta med bland annat wikier och möjlighet att dela dokument.

– Det är upplagt på ett sätt som passar oss bra. Eftersom det är modulärt uppbyggt kan en lärare lägga upp en kurs och välja olika verktyg beroende på vad man vill ha.

Sakai

Postat under: Program