Norska Lantmäteriet släpper karttjänster fria

Det blir fritt fram att utveckla egna funktioner till våra kartor, säger Anne Cathrine Fröstrup, kartverkschef på norska Statens kartverk.

Från den 1 december blir det gratis för utvecklare att använda flera olika typer av kartinformation i sina tjänster. Utvecklarna får fri tillgång myndighetens tjänst som kan generera rastrerade bilder från olika typer av kartdata, alltifrån fastighetskartor till topografiska data och sjökortsdata. Bilderna kan sedan integreras med geografiskt baserade tjänster som utvecklarna tar fram.

Till skillnad från den norska vädertjänsten Meteorologisk Institutt väljer Statens kartverk inte att löpa hela linan ut och släppa själva rådatan fri till utvecklarna.

– Nej, det är i så fall beslut som man får ta på politisk nivå. Men det är också en komplicerad fråga eftersom det finns många olika ägare till de kartdata vi har, säger Åge Hadler, informationschef på Statens kartverk.

I många länder pekas just kartadata ut som det största enskilda konfliktområdet när det gäller fristående utvecklares tillgång till myndighetsdata.

I Sverige är det Lantmäteriet och Sjöfartsverket som sitter på de största mängderna nationell kartdata. Lantmäteriet, vars verksamhet delvis är avgiftsfinansierad, drar in omkring 90 miljoner kronor per år på försäljning av geografiska data. Myndigheten säljer även, via den helägda försäljningsdivsionen Metria, egna förädlade geografiska informationstjänster i konkurrens med fristående utvecklare.

Regeringen tillsatte i höstas en särskild utredare som undersöka försättningarna att bolagisera Metria. Utredaren väntas lägga fram sina förslag i nästa månad.

Enligt Peter Nyhlén, ansvarig för informationsförvaltning och tillhandahållandefrågor på Lantmäteriet, ser myndigheten just nu över sina affärsmodeller gentemot bland annat fristående utvecklare. Han räknar med att Lantmäteriet innan sommaren lägger fram nya avgiftsmodeller som dels ska göra det lättare för utvecklare att använda Lantmäteriets kartdata, dels fortsatt trygga myndighetens avgiftsfinansierade verksamhetsintäkt.

– En förhoppning är att ett sådant avgiftspaket också kan innehålla en liknande gratistjänst som den i Norge. Vi tycker att det är ett väldigt intressant upplägg, säger han.

norge karta

Postat under: Program