Hackergrupp hotar sprida tysk kanslers fingeravtryck

Tyska pass som tillverkats sedan november 2007 och senare innehåller ett biometriskt chip som i sin tur innehåller en kopia på personens fingeravtryck. Personal vid gränskontroller använder sig av denna information för att verifiera personers identitet.

Hackergruppen protesterar nu mot detta och menar att fingeravtryck utgör ett dåligt val för identifikation då de är lätta att samla och kopiera. På gruppens hemsida finns en guide på tolv steg som visar hur man går till väga för att skapa falska fingeravtryck.

Tidigare publicerade också gruppen inrikesministern Schaubes fingeravtryck i sin egen tidning för att visa hur osäker tekniken är. Frank Reiger, språkrör för gruppen, förklarade att man erhållit Schaeubles fingeravtryck genom att ta dem från ett vattenglas som användes under en offentlig debatt. Med demonstrationen hoppades man skapa en medvetenhet hos beslutsfattare gällande de brister tekniken har.

– Den poäng vi vill illustrera är att biometriska fingeravtryck inte erbjuder någon säkerhet, de ger bara ökad övervakning av medborgare, menar Reiger.

Gruppen förutspår att liknande tillvägagångssätt gör det lätt att ta fingeravtryck från andra personer som till exempel kansler Merkel som uttalat sitt stöd för ökad användning av biometriska data.

Postat under: Nyheter