Hackare tar över pacemaker

Många av de mediciska hjälpmedel som idag opereras in i människor har funktioner för trådlös dataöverföring. Idag visar en grupp forskare hur de i laboratorie-miljö lyckades ta över kontrollen av en maskin som inte var inkopplad på en människa.

Försöket gjordes på en kombinerad pacemaker och defibrillator, Maximo från tillverkaren Medtronic. Den valdes för att den är vanligt förekommande, det finns många liknande produkter från många tillverkare.
Forskarna, eller hackarna om ni så vill, lyckades dels styra maskinen att stänga av sig och att ge den typ av kraftiga strömstötar som används för att starta om ett hjärta – defibrillering. Dels kunde de avlyssna de radiosignaler som rapporterar patientens hälsoläge till vårdpersonalen. Enligt rapporten ska det dock inte finnas någon fara för patienter ens med just denna modell, Medtronic Maximo. För att experimentet skulle lyckas krävdes laboratorieutrustning för 30 000 dollar och mycket tid från experter från universiteten i Washington och Massachusetts. Det krvädes också att utrustningen placerades två tum från den kombinerade pacemakern och defibrillatorn.

PAcemaker

Postat under: Teknik