Därför drar Firefox 3 så lite minne

Vad användare länge reagerat på är hur extremt minneskrävande dagens webbläsare är. Efter några timmars intensivt surfande är det inte ovanligt att webbläsaren ätit upp hundratals megabyte av både internminne och växlingsfilen.

Stuart Parmenter, kanske mer känd under sitt alias Pavlov, är mjukvaruarkitekt på Mozilla Foundation och är en av dem som putsat på de hundratals förbättringar vi nu ser i Firefox 3.

Firefox

Pavlov skriver på sin blogg att flikar var ett stort skifte för webbaserade applikationer. När användarna blev vana vid att ha tiotals öppna sidor, sida vid sida, skapade det problem för minneshanteringen.

I Firefox 3 ser det däremot ut som att utvecklarna kommit tillrätta med minneshungern. Ett problem har varit alldeles för många minnesallokeringar i Firefox. Många minnesallokeringar ockuperar mer minne och skapar ”hål” i internminnets addressrymd vilket gör det svårt att använda minnet effektivt.

Enligt Pavlov har teamet gjort sig av med över en tredjedel av den totala mängden minnesallokeringar. Till sin hjälp hade utvecklarna jemalloc, ett program som är bra på effektiv minneslagring i flertrådade miljöer. Sedan beta 4 används jemalloc på både Windows och Linux.

Medicinen visade sig vara effektiv. Tester på Windows Vista visade att allokerat minne sjönk med 22 procent när utvecklarna slog på jemalloc.

Ett annat stort område utvecklarna fokuserat på är hur länge ett objekt är lagrat i internminnet. Firefox använder sig av ett antal cache-funktioner för att hålla fonter, bilder och sidor i minnet. Genom strängare policyhantering har utvecklarna sett till att Firefox blir bättre på att rensa bort sådant som inte används.

Postat under: Program