Svenskar kan inte leva utan internet

65 procent av alla svenska internetanvändare säger att de idag inte skulle kunna leva utan internet. Internet har helt enkelt blivit en alltför integrerad del av deras liv. Drygt en femtedel av användarna mellan 16 och 24 år tillbringar mer tid på nätet än framför dumburken.

74 procent av svenskarna ger sig ut på internet minst en gång per vecka. I Europa ligger snittet på 57 procent. Allt detta visar en ny undersökning från EIAA (European Interactive Advertising Association). Undersökningen baseras på 7000 svar från telefonintervjuer gjorda i Europa.

Dygnets 24 timmar begränsar dock och andra medier har fått stryka på foten till förmån för internet. 31 procent tittar mindre på tv än förr och en femtedel lägger ner mindre tid på att läsa dagstidningarna. Mest utmärkande är dessa tendenser i åldrarna 16 till 24 där alltså sitter längre på nätet än man tillbringar tid framför tv:n och där drygt 90 procent använder internet mellan fem och sju dagar i veckan.

Internet

Postat under: Nyheter