IT-intresset störtdyker

Handelskammarens årliga undersökning av ungdomars värderingar, intressen och framtida yrkesval är ingen rolig läsning för it-branschen. It-intresset minskar snabbare än intresset för alla andra branscher. Bara jobb inom vård, utbildning och industrin är idag mindre populära val.

Ända sedan 2002 har Västsvenska Industri- och Handelskammaren varje år genomfört en omfattande intervjuundersökning där över 3 500 gymnasieungdomar i Västsverige svarat på frågor om bland annat yrkesdrömmar, värderingar och inställning till entreprenörsskap.
Mer finns att läsa här:
intresset

Postat under: Nyheter