Säkerheten styr bankval

Dataintrången på bankerna påverkar inte bara dem som drabbas. Efter den senaste tidens avslöjanden om intrång i Skandiabanken och trojaner mot Nordea har svenskarna blivit mer oroliga för hur det står till med säkerheten, visar en undersökning som CS låtit Demoskop genomföra.

Fyra av tio tycker att bankerna generellt tar för lätt på internetsäkerheten.

Över hälften uppger att deras syn på säkerheten påverkats negativt av den senaste tidens händelser. Nära hälften anser att säkerhet blivit viktigare vid valet av bank – för 35 procent är nu säkerheten det viktigaste.

Bank

Postat under: Nyheter