Tentarättning

Nu var det dags igen. ”Another day, another tenta” som man brukar säga. Har inte rättat klart alla tenror ännu så idag skall det bli ännu en seriös rättningsdag. Det är egentligen konstigt varför det skall ta sån himla tid att rätta lite papper, jag antar i alla fall att det har att göra med att man försöker vara så himla nog i varje fråga man rättar. Undrar egentligen hur stor skillnad det skulle göra om man rätta tentorna lite snabbare? Hade resultatet blir detsamma tro? Jag är nästan benägen att tro att det faktiskt skulle bli ett ganska lika resultat även om man rättade tentorna snabbare eftersom man nu samlat på sig viss rutin på det och att man ganska snabbt skaffar sig en rätt god uppskattning om hur mycket studenten kan om just den fråga man för tillfället rättar.

Jag har faktiskt inte för avsikt att turborätta några tentor, men det skulle vara trevligt att testa någon gång. Man vet ju att studenterna verkligen räknar sekunderna tills dess att tentorna är rättade, så de skulle nog inte misstycka!

Tenta

Postat under: Jobbet