Patent gav 100 gånger dyrare medicin

Fem år efter undertecknandet av Doha-deklarationen, som skulle öka tillgången till mediciner för alla, stiger nu läkemedelspriserna, skriver organisationen Läkare Utan Gränser i ett pressmeddelande.

Fallet hiv/aids illustrerar trenden. Den hårda konkurrensen inom framställning av patentbefriade generika har bidragit till att priset på första linjens hivläkemedel sjunkit med 99 procent, från 10 000 USD till cirka 130 USD per patient och år sedan 2000. Men priset på andra linjens läkemedel – som patienter behöver när de utvecklar resistens mot befintliga mediciner – är fortsatt högt till följd av ökade patenthinder.

– Det är dags att se över hur nya mediciner utvecklas och finansieras. Dagens system som är baserat på patent försummar enorma hälsobehov, säger en talesman för Läkare Utan Gränser.

Läs mer hos Läkare Utan Gränser

medicin

Postat under: Nyheter