Övningar i problemlösningskursen

Jag har hittat på en övning som mina stackars studenter skall göra på fredag. Förra fredagen var det Newton Raphson de skulle göra och jag har inte lyckats sämre den här veckan med att göra en övning om jag får säga det själv!

Dom skall i denna övning skriva ett program i C som kan hantera multiplicering av 2 stycken matriser med varandra. Vid programmets start skall det efterfrågas hur många rader och kolumner den första matrisen innehåller samt hur många kolumner den andra matrisen innehåller, därefter anges de tal som ingår i de båda matriserna. Matriserna skall sedan skickas till en funktion som beräknar produkten av dessa och resultatet skickas till en funktion som skriver ut resultatet. Multiplikation mellan två matriser är endast väldefinierad om antalet kolumner i den första är lika med antalet rader i den andra matrisen.

Tanken är att de skall lösa denna uppgift under fredagen och de får 3 timmar på sig. Det borde inte vara en omöjlighet (hoppas jag)

matriser

Postat under: Jobbet