Internet och personlig integritet

Datainspektionen har belyst problematiken runt Internet och presenterar en del historier som påvisar vad som kan hända i detta näverk. Historierna berättar om hur lätt det kan gå snett på grund av bristande respekt för offentliga saker i samhället. Bakom händelserna finns intolerans mot personer i sin omgivning, bristande respekt för medmänniskors privatliv, utnyttjande av naiva och lättrogna ungdomar, svartsjuka och känslomässiga orsaker som driver att förnedra eller stämpla. Orsakerna kan vara många och att utnyttja Internet är bara en del av de resurser som finns till hands. Ur samhällsperspektivet verkar det som att toleranserna blir mer och mer skärpta att man inte kan vara sig själv, och måste därför hämma sig i sin utveckling för att passa in. I det stora hela är det inte så allvarligt med fyllebilder på Internet och annat skitsnack, utan den intolerans och brist på kontaktförmåga som driver bakom redan som ett första steg. Dessutom tar effekten värre när människor skvallrar om varandra, där historierna bara blir värre för var tunga och glappkäft, än att helt ovidkommande och ointresserade människor får tillgång till informationen. På detta sätt kan man ringa in allvaret bakom historierna.

Jag tycker att ibland har Internet betydelse bakom historierna, och ibland rör det sig om rent skvaller inom bekantskapskretsen. Därför menar jag att Internet får ibland skulden helt felaktigt när det rör sig om skvaller som bara rör ett visst sällskap och när det rör sig om intolerans mot arbetskamraters privatliv etc. Internet skall snarare bära del av skuld till sådant där begränsningsmöjligheterna saknas i former av hemsidor, bloggar etc. som inte på ett tydligt sätt varnar för läckage av personliga uppgifter. Varningarna skall företrädelsevis vara anpassade till olika människors förståelsedjup, dvs. att ungdomarna har kanske lättare att förstå sådana berättelser som dessa historier i stället för att redovisa en kryptisk lagtext som enbart juridiskt vana människor kan förstå. Därför välkomnar jag dessa historier, men jag tycker att jag saknar Datainspektionens medgivande att använda dessa i detta syfte, (ett komplement till lagtext).

Ta en titt-in hos Datainspektionen så förstår du vad jag menar. Detta är ett utdrag av ett mail jag fått av en person jag såklart inte nämner med namn 🙂
http://www.datainspektionen.se/internet/historier/
integritet

Postat under: Nyheter