Forskare: Snus gör dig fet

Nu verkar det som om dom har kommit fram till att man kan bli fet av snus. Det finns såklart en viss risk för att forskarna har rätt, men man behöver nog ändå komma ihåg att risken för fetma torde vara ännu större av andra substanser såsom pizza och läsk. Nedanstående är saxat ur Aftonbladet:

”Snus – en ulv i fårakläder?” Det är undertiteln på den första långtidsstudien över snusets hälsoeffekter, som gjorts vid Umeå universitet. Medan farorna med cigaretter länge varit kända har det varit mer oklart hur snus påverkar våra kroppar.

Den nya studien visar att snusare ökar risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Den som snusar mer än fyra dosor snus i veckan löper 70 procents högre risk att drabbas av fetma. Storsnusarna löper också 60 procents högre risk att drabbas av högre blodfetter.
Också de som snusar mindre påverkas negativt.
– Att röka är fortfarande betydligt värre än att snusa, men vissa rökare ser kanske snus som det enda alternativet tll rökning. Det bör det absolut inte vara, säger Margareta Norberg, som lett studien, till aftonbladet.se.
Överhuvudtaget ökar risken för metabolt syndrom – ett samlingsnamn på faktorer som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ två diabetes – med 60 procent för snusarna.

– Vi vet inte varför snuset påverkar kroppen på det här sättet. En möjlig förklaring är att det är nikotinet som påverkar blodet. Vi har också sett tendenser på höjt blodtryck hos snusare, säger Margareta Norberg.
Forskarna har räknat bort faktorer som kön, ålder, alkoholkonsumtion, utbildning, fysisk aktivitet och arv när de kommit fram till resultaten. 16 500 personer i Västerbotten har deltagit. Studien publiceras i Scandinavian Journal of Public Health.

Snus

Postat under: Nyheter