Flash med PHP

Har satt mig in i hur man kommunicerar med databaser i Flash, och tekniken är väl minst sagt inte fullbordad direkt. Flash i sig har inget stöd för att kommunicera med databaser, så man måste göra följande: skapa formuläret i Flash du vill använda. Dessa variabler skickas som POST till ett PHP-skript som hanterar detta och bygger upp en SQL-sats och kör frågan mot databasen. Svaret från data basen skall skrivas ut (jo, det är sant) i ett speciellt format. På så sätt kan en funktion i objektet LoadVars() i Flash ladda in dessa POST-variabler till en Array innehållande alla nyckel-värde-par som svaret innehåller. Därefter får man i Flash köra lite loopar som kan bena ut arrayens innehåll så att data kan presenteras.

Fulständigt urdumt med andra ord! Hoppas verkligen att nästa version av Flash kommer med stöd för de vanligaste databaserna, i alla fall MySQL. Dreamweaver har ju redan ett superbt stöd för att hantera databaser, så varför Flash inte har det har jag ingen aning om. Det skulle vara trevligt att i Actionscript (språket som Flash använder) kunna anropa databaser lika smidigt och trevligt som man kan i systerprogrammet Dreamweaver. Förhoppningen om denna funktion finns, men med tanke på att Flash nyss kom ut i ny version kan man undra varför inte detta stöd finns redan nu?

Postat under: Program